Print

  

Finance

 Tadbir Urus Dana Penyelidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia
 Edisi Januari 2019

           

Pembantu Penyelidik (RA)

Permohonan/ Pelanjutan Lantikan Pembantu Penyelidik (RA)
 
Borang Bayaran Upah
 
Surat Arahan Bayaran Upah

Tuntutan

Tuntutan Pelbagai
 
Tuntutan Pelbagai (ICT)
 
Bayaran / Tuntutan Honorarium

Pendahuluan/Pelarasan Pelbagai

Pendahuluan      Pelarasan Pendahuluan 
       
Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagai     Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai
       
PK.PBUiTM.PPK.(0).09/02     PK.PBUiTM.PPK.(0).09/03

Perjalanan Dalam Negeri

Pendahuluan Perjalanan Dalam Negeri     Tuntutan/Pelarasan Pendahuluan Dalam Negeri
       
Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan Dalam Negeri      Borang Tuntutan/Pelarasan Dalam Negeri
       
PK.PBUiTM.PPK(0).09/01       PK.PBUiTM.PKK(O).10/01
       
      Kelayakan Kelas Tuntutan
       
      Justifikasi Kelewatan

 

Perjalanan Luar Negara

Pendahuluan Perjalanan Luar Negera     Tuntutan/Pelarasan Pendahuluan Luar Negera
       
Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan Luar Negara     Borang Tuntutan/Pelarasan Luar Negara
       
PK.PBUiTM.PPK(0).09/01     PK.PBUiTM.PPK.(O).10/02
       
      Kelayakan Kelas Tuntutan
       
      Justifikasi Kelewatan

 

Bayaran Terus Syarikat - Bil/Inbois Dalaman UiTM

Bayaran Terus Syarikat     Bayaran Inbois Dalaman UiTM
       
Bayaran Terus Syarikat     Bayaran Inbois Dalaman UiTM
       
Lampiran A Pengesahan Kemunasabahan Harga atau

Lampiran 2 Analisa Sebut Harga Pembelian Terus - jika melibatkan 2 sebutharga
    Pengesahan Kerja/Perkhidmatan 
       
Perakuan Terimaan Barang-Barang (GRN) atau

Pengesahan Kerja/Perkhidmatan
 
    Justifikasi Lewat Mengemukakan Tuntutan Bayaran
       
Penilaian Prestasi Syarikat      
       
Justifikasi Lewat Mengemukakan Tuntutan Bayaran      

 

Permohonan Pesanan Tempatan (LO)

Pesanan Tempatan (Bekalan)     Pesanan Tempatan (Perkhidmatan) 
       
Borang Permohonan LO Bekalan     Borang Permohonan LO Perkhidmatan
       
Lampiran A Pengesahan Kemunasabahan Harga      Lampiran A Pengesahan Kemunasabahan Harga 
       
Lampiran 2 Analisa Sebut Harga Pembelian Terus - jika melibatkan 2 sebutharga     Lampiran 2 Analisa Sebut Harga Pembelian Terus - jika melibatkan 2 sebutharga
       
 Justifikasi Pembelian ICT (jika berkaitan)        
       
 Justifikasi Pembelian RM3000 ke atas (jika berkaitan)        


** Sebut harga syarikat

** Sijil SSM dan MOF

** Penyata bank (pertama kali)

 

Bayaran Pesanan Tempatan (LO)

 

Bayaran Pesanan Jabatan Bekalan      Bayaran Pesanan Jabatan Perkhidmatan
       
Borang Bayaran LO     Borang Bayaran LO
       
Perakuan Terimaan Barang-Barang (GRN)      Pengesahan Kerja/Perkhidmatan 
       
Penilaian Prestasi Syarikat     Penilaian Prestasi Syarikat
       
Justifikasi Lewat Mengemukakan Tuntutan Bayaran     Justifikasi Lewat Mengemukakan Tuntutan Bayaran


 

Persidangan/Seminar/Kursus/Bengkel

 

* Sekiranya membentang kertas kerja dengan  pembiayaan SENDIRI/TAJAAN (atas urusan rasmi), perlu mengemukan permohonan kepada pihak ILD (melalui sistem eInternational)  sekurang-kuranya satu (1) bulan sebelum tarikh perjalanan  

 

Permohonan Menghadiri Persidangan/Seminar/Bengkel
 
Borang ke luar Negara (Canseleri)
 
Borang Cuti

 

 

Bayaran / Tuntutan Yuran Persidangan/Penerbitan

 

Bayaran Yuran
 
Tuntutan Yuran Persidangan/Penerbitan 


  

 

Fellowship Application

 

Research Fellow
 
Associate Research Fellow
 
ARI Associate
 

 

 

Post Graduate

Brochure 
Registration Form
Referee Report
Special Leave
Research Progress Report
Confirmation for Defence of Research Proposal
Defence of Research Proposal Assessment Form
Defence of Research Proposal Result
Defence of Research Proposal Correction Verification
Nomination & Confirmation of Supervisors