Finance

 Tadbir Urus Dana Penyelidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia
 Edisi Januari 2019

           

Pendahuluan/Pelarasan Pelbagai

Pendahuluan      Pelarasan Pendahuluan 
       
Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagai     Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai
       
PK.PBUiTM.PPK.(0).09/02     PK.PBUiTM.PPK.(0).09/03

Perjalanan Dalam Negeri

Pendahuluan Perjalanan Dalam Negeri     Tuntutan/Pelarasan Pendahuluan Dalam Negeri
       
Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan Dalam Negeri      Borang Tuntutan/Pelarasan Dalam Negeri
       
PK.PBUiTM.PPK(0).09/01       PK.PBUiTM.PKK(O).10/01
       
      Kelayakan Kelas Tuntutan
       
      Justifikasi Kelewatan

 

Perjalanan Luar Negara

Pendahuluan Perjalanan Luar Negera     Tuntutan/Pelarasan Pendahuluan Luar Negera
       
Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan Luar Negara     Borang Tuntutan/Pelarasan Luar Negara
       
PK.PBUiTM.PPK(0).09/01     PK.PBUiTM.PPK.(O).10/02
       
      Kelayakan Kelas Tuntutan
       
      Justifikasi Kelewatan

 

 

Permohonan Pesanan Tempatan (LO)

Pesanan Tempatan (Bekalan)     Pesanan Tempatan (Perkhidmatan) 
       
Borang Permohonan LO Bekalan     Borang Permohonan LO Perkhidmatan
       
Lampiran A Pengesahan Kemunasabahan Harga      Lampiran A Pengesahan Kemunasabahan Harga 
       
Lampiran 2 Analisa Sebut Harga Pembelian Terus - jika melibatkan 2 sebutharga     Lampiran 2 Analisa Sebut Harga Pembelian Terus - jika melibatkan 2 sebutharga
       
 Justifikasi Pembelian ICT (jika berkaitan)        
       
 Justifikasi Pembelian RM3000 ke atas (jika berkaitan)        


** Sebut harga syarikat

** Sijil SSM dan MOF

** Penyata bank (pertama kali)

 

Bayaran Pesanan Tempatan (LO)

 

Bayaran Pesanan Jabatan Bekalan      Bayaran Pesanan Jabatan Perkhidmatan
       
Borang Bayaran LO     Borang Bayaran LO
       
Perakuan Terimaan Barang-Barang (GRN)      Pengesahan Kerja/Perkhidmatan 
       
Penilaian Prestasi Syarikat     Penilaian Prestasi Syarikat
       
Justifikasi Lewat Mengemukakan Tuntutan Bayaran     Justifikasi Lewat Mengemukakan Tuntutan Bayaran