Finance

 

Permohonan Pesanan Jabatan (LO)

 

* Permohonan Pesanan Jabatan (Bekalan)      * Permohonan Pesanan Jabatan (Perkhidmatan)         

 

Pengesahan Kemunasabahan Harga (Lampiran A)
Analisa Sebut Harga Pembelian Terus (Lampiran 2) 
Justifikasi Pembelian Barang  
Justifikasi Pembelian aset

 

** Sebut harga syarikat

** Sijil SSM dan MOF

** Penyata bank (pertama kali)